Teodor Keko

E shtunë ishte kur vdiq dashuria.

Sapo e kishte nënshkruar Perandori
dekretin: E DJELA për skllevërit pushim!

Dashuria pushoi. U majm’. Pa ëndrra,
të hënën mallkoi e u ngrit me përtim.

E shtunë ish kur vdiq dashuria.