Shpirti në telajoOMER KALESHI (1932 – 2022), Kokat, 2008