Në kuadër të programit kombëtar për kulturë për vitin 2023, organizuar nga SZRE Shar 19, është realizuar me sukses projekti “Punëtori për Folklorin burimor në Pollog”. Ky projekt ka përqendruar vëmendjen në thesarin e pasur të folklorit në rajonin e Pollogskut, duke përfshirë tregime, këngë, valle, tradita, ushqim tradicional, veglat muzikore, veshjet tradicionale, muzikën dhe vallëzimin tradicional, si dhe thëniet, tregimet popullore dhe zanatet tradicionale.

II. Organizimi dhe Pjesëmarrja:

Punëtoria u zhvillua në Tetovë dhe mori pjesë një grup i përzgjedhur i kujdestarëve të rinj dhe të talentuar të folklorit në Pollog. Pjesëmarrja e punëtorëve të kulturës nga ky rajon, si dhe entuziastë që duan të ruajnë dhe promovojnë traditën e pasur të folklorit në Pollog, ka krijuar një atmosferë të veçantë gjatë ngjarjes.

Temat dhe Diskutimet:

Punëtoria përfshiu një gamë të gjerë temash që lidhen me gjendjen aktuale të folklorit në trevën e Pollogut. Diskutimet kryesore përfshinë tendencat për pasurimin e jetës folklorike, sfidat e ruajtjes së trashëgimisë kulturore në kohën e teknologjisë së lartë, si dhe drejtimet për të zhvilluar dhe promovuar këtë traditë në kohët moderne.