Fotografi austriak, Jan Kempenaers në librin e tij të titulluar “Spomenik”, ka bërë një koleksion të fotografive të disa prej monumenteve të ndryshme në botë.

Në koleksionin e tij ai ka futur edhe monumentet e kohës së Jugosllavës, regjim ky i cili ka lënë gjurmë të gjitha vendet ku ka sunduar.

E në mesin e këtyre monumenteve është edhe “Monumenti i minatorëve të rënë” në Mitrovicë që është një trashëgimi kulturore që i kushtohej minatorëve partizanë të Mitrovicës të rënë gjatë Luftës së Dytë Botërore.

Ndërsa librin e fotografit Kempenaers mund të gjeni në Amazon

Podgoricë

Kosmaj

Tjentiste

Nish

Kadinjaca

Petrova Gora

Kozara

Mitrovica

Sanski Most

Jasenovac

Krushev