Kengo Kuma and Associated, së bashku me Bekim Ramku dhe Architects OUD +, kanë fituar çmimin e parë në konkursin për të ridizajnuar ndërtesën Gërmia duke e transformuar në një sallë koncertesh duke krijuar një pikë referimi kulturore për Kosovën.

Propozimi ruan strukturat ekzistuese. Dizajni parashikon që një mbulesë të gërshetojë së bashku vëllime të ndryshme dhe të krijojë një hapësirë të re publike. Dikur një dyqan, ndërtesa Gërmia është një nga ndërtesat më ikonike moderniste në qytetin e Prishtinës. Struktura ekzistuese e viteve 1970 zë një vend të rëndësishëm në kujtesën kolektive të qytetarëve të Prishtinës; prandaj, konkursi kërkonte ruajtjen e arkitekturës ekzistuese.

Dizajni fitues i Kengo Kuma dhe Associates rinovon arkitekturën ekzistuese dhe artikulon elementë të ndryshme përmes shtimit të një mbulese për hapësirën në hyrje. Mbulesa si një karakteristikë e re e vendit, bie në kontrast me linjat moderniste të ndërtesës ekzistuese dhe është krijuar për të nxitur ndërveprimin shoqëror. Kjo mbulesë krijon një lidhje midis hapësirave të ndryshme publike brenda objektit, të tilla si një restorant, një galeri dhe auditoriumit kryesor, të vendosura brenda vëllimeve të ndryshme. Mbulesa do të përmbajë gjithashtu një hapësirë ​​të re për ekspozitë të përkohshme. Auditoriumi në hapësirat e brendshme do të jetë i krijuar nga forma organike, në kontrast me racionalitetin e strukturës ekzistuese, për të cilën arkitektët përmendin mjedisin natyror si frymëzimin kryesor.

Projekti do të integrojë gjithashtu tiparet e qëndrueshmërisë në skemën e rinovimit duke shtuar sisteme për mbledhjen e ujërave atmosferike dhe ajrosje natyrore, ndërsa mbulesa e re do të jetë e mbuluar nga gjelbërimi. Dizajni ka për qëllim të ruajë trashëgiminë moderniste të Prishtinës ndërsa gjithashtu krijon një platformë bashkëkohore për skenën e artit të Kosovës.

/archite.design/