Akti i Tregjeve Dixhitale (DMA) i Bashkimit Evropian, një rregullore historike që synon të sigurojë konkurrencë më të madhe në tregjet dixhitale, hyri në fuqi.

Nga sot, në fakt, kompanitë  Apple, Alphabet, Meta, Amazon, Microsoft dhe ByteDance duhet të respektojnë të gjitha detyrimet e përcaktuara nga DMA.

Gjashtë kompanitë u caktuan nga Komisioni Evropian në shtator të vitit të kaluar si kontrollorë, pra subjekte që veprojnë si një pikë kontrolli midis përdoruesve të biznesit dhe konsumatorëve dhe janë pozicionuar për të krijuar potencialisht shtrembërime në ekonominë digjitale.

Kontrollorët, të cilët deri më tani kanë filluar testimin e masave për të qenë në përputhje me legjislacionin evropian, do të duhet të demonstrojnë se janë në të vërtetë në përputhje duke përshkruar masat e marra në raportet e pajtueshmërisë që tani do të analizohen nga ekzekutivi evropian.

Ata duhet gjithashtu të paraqesin një përshkrim të verifikuar në mënyrë të pavarur të të gjitha teknikave të përdorura për të profilizuar konsumatorët, së bashku me një version jokonfidencial të raportit.

Komisioni më pas do të duhet të vlerësojë nëse masat e zbatuara janë efektive, duke e bazuar gjithashtu analizën e tij në kontributet e palëve të interesuara, në kontekstin e seminareve të pajtueshmërisë, ku kontrollorët  ftohen të paraqesin zgjidhjet e tyre.

Komisioni nuk do të hezitojë të ndërmarrë veprime formale detyruese, duke përdorur të gjitha mjetet që ka në dispozicion për të zbatuar plotësisht legjislacionin për tregjet digjitale.

Për zëvendëspresidenten e Komisionit Evropian, Margrethe Vestager, legjislacioni “do të ndryshojë thellësisht mënyrën se si funksionojnë tregjet online dhe do të hapë tregun digjital, në dobi të të gjithë operatorëve dhe përdoruesve evropianë”./ atsh /