“Në qoftë se nga përtacia do të shtrihem në shtrat dhe të më zërë gjumi, atëherë më mirë të vdesë.”

– Johann W. Goethe

“Plogështia e dobëson trupin, puna e kalit atë. E para sjell pleqëri të hershme, e dyta rini të gjatë.”
– Celsus

“Asnjeri, asnjëherë, nuk është mbytur në djersën e tij.”
– Ann Landers

“Kur dëshira dhe aftësia punojnë së bashku, atëherë pritet një kryevepër.”
– John Ruskin

“Sa më fisnike të jetë puna, aq më e madhe do të jetë kënaqësia.”
– Arthur Schopenhauer

“Në qoftë se dy persona në të njejtin vend pune, bien dakord gjithmonë për çdo gjë, atëherë vetëm njëri nga të dy është i dobishëm. Nëse ata kundërshtohen vazhdimisht, janë të dy të dobishëm.”
– Darryl F. Zanuck

“Një makinë mund ta bëjë punën e pesëdhjetë njerëzve të zakonshëm,  por asnjë makinë nuk mund ta bëjë punën e një njeriu të jashtëzakonshëm.”
– Elbert Hubbart

“Të jesh i zënë, është justifikimi më i mirë për të mos punuar.”
– Keneth Tyman

“Çdo kush që mund të ecë deri tek zyra e ndihmës sociale, mund të ecë edhe deri në punë.”
– Al Capp

“Jo puna, por natyra është e përjetshme.”
– Aristotel