Eqrem Basha

Nëse troket e s’ përgjigjet askush

Mos u brengos

S’do të thotë se është e zbrazët shtëpia

Është vetëm lodhje

Humbje e dëshirës për të hapur portën

Nëse thërret në oborr

E s’të del askush në dritare

Prapë mos u brengos

Kjo bote është shurdhuar

Nuk i dëgjon trokitjet e zemrës