Pieter Bruegel the Elder (1525–1569) Gjuetarët në bore, 1565