Bertolt Brecht

Në luftë shumë gjëra do zmadhohen.

Më të mëdhenj do bëhen

Pronarë e prona,

Mjerimi i të papronëve,

Falimentimi i udhëheqësve

Dhe heshtja e të udhëhequrve.


Shqipëroi: Lasgush Poradeci
Marrë nga: Bertolt Breht – Poezi, Shtypshkronja Mihal Duri, Tiranë 1973