Ali Podrimja

shënon mollën në degë
e pamundur ta këputish

shkëlqimi i saj të lëbyer

nga varrë e thellë
arin e botës derdh

molla formë s’ndërron

në gur të fatit shkel
mollën në degë qëllon

gërdheja të mbet në fyt.