Agim Ramadani

Mu shterrshin sytë nëse pushoj

Lirinë tënde me ëndërrue

mallkue qoftë gjaku im

nëse m’vrasin pa luftue