Në Tetovë që nga 2019, zhvillon aktivitetin e sajë Qendra për autizëm “Fluturo për jetën”-Tetovë. Qendra është një institucion që konsiston në ofrimin e shërbimit terapeotik për trajtimin e fëmijëve me nevoja të vecanta.

Puna në këtë qëndër është e organizuar me programe të mirëfillta të cilat falë bashkëpunimit me Qendrën Rajonale të Autizmit në Tiranë të gjitha programet vinë nga ky institucion.

Krahas terapive individuale që fëmijët zhvillojnë në qendër 4 ditë në javë, dita e 5¬të është “festë“. Sepse atë ditë zhvillohet puna në grup ku fëmijët bashkë me terapistet zhvillojnë punë kreative, një pjesë të së cilave do tua sjellim në vazhdim.

No description available.
No description available.
No description available.
No description available.
No description available.
No description available.
No description available.
No description available.
No description available.
No description available.
No description available.
No description available.