MUSTAFA KÖZ (1959) –TURQI

Përktheu Ramadan Musliu

Mbijeton duke ngrënë yje natën,
Ditën prehet në një kasolle kashte
askush kurrë s’ mund ta robërojë
Koka e kurorëzuar me selvi – ai qiell -,
duke mbledhur gjurmët tona nga bregu gëlqeror
derisa në heshtje largohemi nga ishulli
për të pastruar llambën nga bloza