Grafike, nga cikli “Gjurmet e viteve te ’99 ” Akuatinte me ngjyre, 2002