Dërmaku u thellua herët në teknikat e shtypit të grafikës. Njohuritë e tij të gjëra për shumë teknika tradicionale i kombinon me shumë shkathtësi në veprat e tij. Ndërtimi i urave përmes përdorimit të mjeteve nostalgjike të përdorura nga artistët për tema bashkëkohore, kulmon në imazhe të reja, befasuese. Veprat e tij pasqyrojnë nevojën themelore të artistit për të mos shtypur vitet e tij të errëta. Përdorimi i mediave dhe teknikave të vjetra dhe të reja për të arritur poetikisht dhe me shkathtësi këtë qëllim është e pazakontë për një artist bashkëkohor, por artisti Adem Drmaku menaxhon këtë akt të ekuilibruar – falë përvojës së tij.

Adem Dërmaku lindi në 31 korrik 1978 në Kamenicë të Kosovës.
Jeton dhe punon në studion e njohur të litografisë J.E Wolfensberger në Zvicër.