Soleina ne kuader te aktiviteteve te parapara lidhur me realizimin e projektit te finansuar nga Ministria e Kultures se Maqedonise se Veriut organizoi ekzpoziten ditet e hapura te Muzeut te vogel te Zeqirja Alijit.

Trashëgimia kulturore e Tetoves dhe e Poollogut si një trevë e gjerë etnogjeografike, reflekton sedentarizëm e lashtësi. Ajo shfaqet me dukuri universale, por dhe të veçanta etnike e kombëtare. Shkurt-reflekton një etnokulturë stabile me elemente të spektrit të gjerë trashëgimor. Si të vërehen këto elemente në shembullin e Tetoves dhe Pollogut. Ne muzeun e e vogel te Zeqirja Alihijit mund te hasen vlera te cmueshme te trashegimise kulturore te ketyre trevave.

Me poshte fotografi nga ekspozita

No photo description available.
No photo description available.

No photo description available.
No photo description available.
No photo description available.